T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayesinde

Av. Arb. Kerim Altıntaş

Av. Arb. Kerim Altıntaş – Ekonomik ve Sosyal Altyapı Üst Kurulu Başkanı, MÜSİAD

18:15 – 18:45   DİJİTAL GELECEK’TE DEĞERLERİMİZ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Ekonomi Hukuku üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans Bölümü üzerine doktora eğitimini sürdüren Altıntaş, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi – Sosyoloji Bölümü’nde eğitimini devam ettirmektedir.

Kerim Altıntaş, lisans eğitimini tamamlamasının ardından 2003 yılında Altıntaş Hukuk ve Danışmanlık Ofisini kurmuş ve profesyonel iş hayatına başlamıştır. IMECE Yatırım Organizasyon A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Altıntaş, 2016-2017 yılları arasında Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi, 2015-2017 İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak Türkiye’nin ve İstanbul’un iş dünyası ve sektör gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.

2002 – 2006 yılları arasında Genç MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı olarak göreve başlayarak, ilerleyen yıllarda kurum içerisinde çeşitli pozisyonlarda görevini başarı ile üstlenmiştir. 2016 yılı itibariyle MÜSİAD Genel Merkez Genel Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdüren Kerim Altıntaş, 2008 – 2010 yılları arasında Dil ve Edebiyat Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2012 – 2014 UTESAV – Uluslararası Teknoloji Ekonomi Sosyal Araştırmalar Vakfı Yön. Kurulu Üyesi, Hukukçular Derneği Üyeliği, Köprü Grubu Derneği Üyeliği, İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Mükemmellik Merkezi Derneği Kurucu ve Yönetim Kurul Üyesi, Doğal İlaç Derneği Kurucu ve Üyeliği, GİV – Girişimci İş Adamları Vakfı Üyeliği gibi birçok Dernek ve Kurum’da aktif olarak çalışmaktadır.