T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayesinde

Coşkun Yıldırım

Coşkun YILDIRIM – YK Üyesi, TABİT AKILLI TARIM TEKNOLOJİLERİ

15:45 – 16:45   GELECEĞİN ŞEHİRLERİ VE KAYNAKLARI

Coşkun YILDIRIM, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitiminin ardından maliyet muhasebesi, eğitim teknolojileri ve kırsal alan sosyolojisi üzerine eğitimler alarak bu konularda uygulamalı olarak çalışmıştır.

Şekerbank yönetiminden bir ekiple birlikte oluşturulan çalışma grubunun içinde yer alarak çiftçinin uygun finans kaynağı bulmasını sağlayan çiftçi kredi kartlarını modellemiştir. Çiftçi Kredi Kartı modeli birçok bankanın tarımsal kredilendirmede kullandığı ve çiftçilerin hasat dönemlerinde ödeme yapabildikleri bir kart haline gelmiştir.
Vodafone ile birlikte Çiftçi Kulübü’nün kurulması sürecini yönetmiştir. Bu proje ile birlikte çiftçiye özel SMS ve uygulamalarla 1 milyon 400 bin çiftçi ve ailesine ulaşılmış, çiftçinin ihtiyacına uygun tarımda erken uyarı bilgilendirmeleri ile yaşam tarzlarının değiştirilmesinde öncü bir rol üstlenmiştir.
Vodafone Çiftçi Kulübü iş modeli 2015 yılında Hindistan, Gana, Kenya, Yeni Zelanda ve Tanzanya’da uygulanmaya başlamıştır.

14 yıl içinde TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri bünyesinde tarıma dair tüm çalışmalara liderlik etmiştir. Bu süreçte 12.000’in üzerinde köy ziyareti gerçekleştirmiş ve bu köylerin eğitim ihtiyaç analizleri ile potansiyel belirleme anketlerini oluşturmuştur. Oluşturulan bu veri tabanı, güncelliğini koruyan en kapsamlı veri tabanı olma özelliğini taşımaktadır.

Kırsal alan deneyimlerinden yola çıkarak 2012 yılında aile çiftçilerinin teknoloji kullanımına ilham olabilecek dünyanın ilk Akıllı Köy projesini tasarlamış ve yer seçimi amacıyla matematiksel modelleme kurgusunu gerçekleştirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın talimatı ile BTK (Bilişim Teknolojileri Kurumu) na hazırlatılan 5 G ve Ötesi Dikey Sektörler Vizyonunu oluşturan “Beyaz Kitap’ın” hazırlanmasında yaptığı önemli destekler dolayısı ile ilgili kurum tarafından onurlandırılmıştır.

Türkiye’nin ilk Tarım Teknolojileri Ar-Ge, inovasyon ve eğitim merkezi olarak hazırlanan Vodafone Akıllı Köy projesinde ekonomik, sosyal ve çevresel etki değerlendirme raporları hazırlamakta ve deneyimlerini paylaşmak üzere kitap hazırlıklarına devam etmektedir.